PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

 

Úspešne pokračujeme v tradičných činnostiach projektovo-inžinierskej organizácie Keramoprojekt Trenčín, ktorá od roku 1951 realizovala veľa stavieb v tuzemsku i zahraničí.

Identifikačné údaje

 
obchodné meno
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
sídlo
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČO
36 308 862
IČ DPH
SK2020176543

Spoločnosť je zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka 10184/R

Vzdelávanie zamestnancov

 

Spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a.s. zrealizovala projekt s názvom „Vzdelávanie zamestnancov PIO KERAMOPROJEKT, a.s.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk | www.sia.gov.sk

esf
sia
zasi
TPL_IDENTITY_NEXT_TEXT TPL_IDENTITY_PREVIOUS_TEXT

01Vedenie

02Zamestnanci

Projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe zabezpečuje tím skúsených a vysokokvalifikovaných pracovníkov, držiteľov odborných kvalifikácií a autorizačných osvedčení.

Zobraziť podrobnosti

03História spoločnosti

Prehľad histórie od založenia národného podniku Keramoprojekt v roku 1951 až po súčasnú spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

  • 1951; vznik národného podniku Keramoprojekt so sídlom v Brne a s pobočkami v Prahe a Trenčíne
  • 1953; Štátny projekčný ústav Keramoprojekt so sídlom v Prahe a pobočkami v Brne a Trenčíne
  • 1958; výnosom ministerstva výstavby bol založený v Trenčíne samostatný projektový ústav
  • 1964; jednotlivé projektové ústavy sa špecializujú, Trenčín spracováva projekty pre odbor maltovín a azbestocementu
  • 1968; v Trenčíne je zriadené realizačné stredisko - stredisko inžinierskej činnosti
  • 1992; vzniká súkromná akciová spoločnosť Keramoprojekt Trenčín
  • 1999; založenie spoločnosti PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Zobraziť podrobnosti

04Certifikáty

Systém akosti bol certifikovaný a implementovaný spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  • v roku 2003 pre oblasť manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 v odbore „Projektovanie a realizácia investícií“
  • v roku 2006 bol zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004 v odbore „Projektovanie a realizácia investícií“

Zobraziť podrobnosti