Certifikáty

 
  • Stále rastúce požiadavky zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nás inšpirovali k zavedeniu a aplikácií systému manažérstva kvality v oblasti projektovania a realizácií investícií podľa požiadaviek ISO radu 9000.
  • Spoločnosť PIO Keramoprojekt má tiež zavedený systém riadenia ochrany životného prostredia (EMS), ktorý umožňuje analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a kontrolou.

Ocenenia

 
  • Rok 2013 - Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. v prestížnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012 za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe Hangár VIP HANDLING. (novostavba, Bratislava, Letisko M. R. Štefánika)
  • Rok 1998 – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za zníženie emisií pod úroveň platných limitov a za racionalizáciu cementárne Radotín.