cementaren avganistan

História spoločnosti PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

 

Keramoprojekt bol založený v roku 1951 ako národný podnik, neskôr projektový ústav so zameraním na komplexné projektovanie závodov na výrobu stavebných hmôt a keramiky.

Založenie spoločnosti

 

Projektovo-inžinierska organizácia Keramoprojekt Trenčín bola založená v roku 1951 ako národný podnik Keramoprojekt so sídlom v Brne a s pobočkami v Prahe a v Trenčíne.

3 patrocnicaPotreba vytvoriť podnik vyplynula z nutnosti urýchlenej výstavby materiálno-technickej základne stavebníctva v ČSSR. Náplňou práce tohto podniku bolo projektovanie závodov na výrobu stavebných hmôt a keramiky.

cementaren avganistan
cementaren avganistan

Štátny projekčný ústav

 

V roku 1953 po zmene organizačnej štruktúry z národného podniku vznikol Štátny projekčný ústav Keramoprojekt so sídlom v Prahe. Keramoprojekt Brno a Trenčín sa stali pobočkami tohto ústavu až do roku 1958, kedy bol výnosom Ministerstva výstavby založený v Trenčíne samostatný ústav s pôsobnosťou pre celé Slovensko.

Organizačné zmeny, špecializácia

 

Začiatkom roku 1964 po organizačných zmenách sa jednotlivé projekčné ústavy Keramoprojektu špecializovali takto:

  • Keramoprojekt Praha vypracovával projektovú dokumentáciu pre panelárne a pórobetóny pre územie celej ČSSR,
  • Keramoprojekt Brno sa špecializoval na tehelne a keramické závody,
  • Keramoprojekt Trenčín spracovával projekty pre odbor maltovín a azbestocementu a okrem projektovania organizácia vykonávala aj priamu prípravu pre investorov a poradenskú činnosť.

Realizačné stredisko v Trenčíne

 

Koncom roku 1968 zriadili v Keramoprojekte Trenčín realizačné stredisko - stredisko inžinierskej činnosti.

Od roku 1969 bol Keramoprojekt rezortnou organizáciou Ministerstva stavebníctva v Bratislave. Spracovával projektovú dokumentáciu pre všetky výrobne stavebných hmôt. Projektové a rozpočtové práce zaisťovalo 360 vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí úzko spolupracovali s expertmi z vysokých škôl, výskumných ústavov a s odborníkmi z dodávateľských podnikov.

Dobré výsledky KERAMOPRJEKTU dokumentuje rad výrobných komplexov , realizovaných doma i v zahraničí:

Stavby realizované v období ČSSR

 

v Československu

cementárne
Bystré, Horné Srnie, Lietavská Lúčka, Ladce, Banská Bystrica, Turňa nad Bodvou a Rohožník
vápenky
Margecany, Nové Mesto nad Váhom, Žírany, Tisovec, Gombasek a Rohožník
závody na azbestocementové výrobky
Púchov, Mlynárce
keramický závod na pórovinové obkladačky
Lučenec
tehelne
Martin, Gbelce, Ondrášová, Hanušovce, Humenné, Spišská Nová Ves, Boleráz, Zlaté Moravce
závody na tažbu a spracovanie kameňa a štrkopiesku
Geča, Batizovce, Rybník nad Hronom, Čachtice a inde
závody na výrobu panelov a prefabrikátov
Veľké Košariská, Košice, Sučany, Rovinka, Vlkanová, Veľké Leváre, Krásna nad Hornádom, Nové Zámky, Gottwaldov, Nové Mesto nad Váhom a inde
strojárske závody
Tisovec, Senica, Handlová

v zahraničí

cementárne
Wiek II - Poľská ľudová republika, Djebel-us-saraj - Afganistan, Capanema - Brazília, Satna - India, Churk - Pakistan, Tonassa - Indonézia, Herat - Afganistan
technická pomoc a poradenská činnosť
výskumno-vývojové centrum - Togo, cementáreň Darchan - Mongolsko, cementáreň Siguaney - Kuba, keramický závod Ramadi - Irak
ponukové projekty
cementáreň Derna - Líbya, cementáreň Bangladéš, cementáreň Goa - India
tehelna martin
cementaren avganistan
cementaren avganistan

Súčasnosť

 

Od 1.5.1992 je Keramoprojekt Trenčín súkromnou akciovou spoločnosťou. Projektovou činnosťou sa zaoberá už v menšej miere, pretože projektovo-inžiniersku činnosť prevzala od 9.7.1999 nová spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT a.s.

PIO Keramoprojekt nadväzuje vysokým kreatívnym, vzťahovým i podnikateľským kapitálom na niekoľko desiatok rokov skúseností.
Nová spoločnosť vďaka mimoriadnemu inovačnému potenciálu rozšírila projektovo-inžiniersku činnosť i do oblasti bankových budov, administratívno-prevádzkových budov, polyfunkčných domov i náročných inžinierskych stavieb, ako mosty a cestné komunikácie.